duminică, 16 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4685 ha
Intravilan: 347 ha
Extravilan: 4338 ha
Populatie: 5345
Gospodarii: 1880
Nr. locuinte: 1752
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie: Bohoghina
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor şi păsărilor
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor şi păsărilor
Prelucrare produse lactate
Morărit şi panificaţie
Comerţ
Obiective turistice:
Conacul boieresc "Radu Miclescu"
Biserica pustie
Rezervaţia floristică "Bălţile Siretului"
Activ de agrement "Acumulare Bucecea"
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă ieftină şi calificată
Scutiri de unele taxe locale
Asigurare de terenuri pentru investiţii (construcţii noi)
Proiecte de investitii:
Modernizare centrală termică
Extindere reţele de gaze naturale
Extindere reţele canalizare
Staţie de epurare ape uzate
Modernizare piaţă agroalimentară şi obor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu